Tehlové pivnice

Vzhľad obloženého povrchu sa môže líšiť nielen typom použitých tehlových pásikov, ale aj farbou škárovacej malty, hrúbkou a tvarom škáry.

Kombináciou tých istých pásikov so škárovacou maltou rôznych farieb dosiahneme úplne odlišné farebné odtiene obkladanej steny.