Zameranie a nacenenie zdarma

Na základe telefonického alebo osobného stretnutia zamerám a bezplatne nacením všetky potrebné práce.